Moderne antiteisme som et brudd med europeisk tradisjon og kultur

800px-religion-pearce-highsmith

Vi har blitt vitne til mange angrep på og marginalisering av religion i Europa de siste årene. Personlig har jeg ikke brydd meg om det før. Etter en tid begynte jeg å tvile på om denne prosessen er til fordel for den europeiske tradisjonen og kulturen. Den nye aggressive ateismen, eller heller antiteismen, og sterk promotering av humanisme som det nye religionssurrogatet, basert på likeverd av alt og alle fikk meg til å tvile.

Vi kan observere hver dag massive angrep både på kirken som institusjon og selve troen. Alt som har noe med religion å gjøre blir fremstilt som gammeldagse eventyr for lite intelligente og uopplyste mennesker. Boken til Richard Dawkins som har blitt den nye Bibelen for antiteister, ”The God Delusion”, er en bestselger. Den nye humanismen promoterer seg selv som den eneste verdensanskuelse for moderne og tenkende mennesker. Den ser bare til vitenskapen for svar om meningen med vår eksistens, kynisk reduserer mennesket til et kjøttstykke uten noe form for sjel. Angrepene er først og fremst rettet mot det metafysiske ved religionen for å ødelegge den høyere meningen med religion. Det endelige målet derimot er å oppløse det levende fellesskapet av mennesker, å viske ut tradisjon. Prosessene rundt sekularisering som foregår under påstandene om økt frihet for individer er påfallende lik prosessene promotert av totalitære regimer. Styresmaktene vet at religion er makt, og derfor ønsker de å oppnå størst mulig kontroll over religionen.

Hvis vi ser litt på den historiske bakgrunnen oppdager vi fort at dagens antiteisme er påfallende lik målene til bolsjevikene. Josef Stalin startet i 1925 organisasjon «Forening av de gudløse» som hadde som mål å propagandere ateisme og bekjempe den Ortodokse kirken. De kommunistiske styresmaktene var overbevist om at for å vinne kampen med bøndene om kollektivisering måtte de bekjempe kirken først. Organisasjonen propaganderte materialisme, kult av teknikk og industrialisering. De lagde svartelister over prestene som senere ble likvidert. Organisasjonen hadde 35 millioner medlemmer i 1941. Dette arbeidet ble kontinuert i de nye kommunistiske landene etter den andre verdenskrig. I Polen ble alle teologistudenter kontrollert av det hemmelige politiet, flere kjente aktivister ble drept. Da kardinal Karol Wojtyla ble valgt til pave i 1978 tapte kommunistene kampen om fjerning av religionen i landet. Den katolske kirke med den nye paven J. Paulus 2. bidro i stor grad til fallet av kommunismen.

Mer religiøse samfunn, som fortsatt eksisterer i noen europeiske land, er svært tradisjonelle og verdsetter familierelasjoner svært høyt. Mange uskrevne koder regulerer, men samtidig styrker, forhold mellom mennesker. Et slikt samfunn er mindre åpent for fremmede elementer og holdninger som kommer utenfra sin egen etnisk gruppe. Kultutøvelse bidrar til større nærhet mellom mennesker. Folkets oppfatning av selve religionen kan være mer eller mindre overfladisk, men effekten er det viktigste her – styrking av samtilhørlighet. Dette bilde forandres fort. Dagens kamp med det tradisjonelle er mer variert, bedre kamuflert, men samtidig mer omfattende enn noensinne. Fra akademia til popkulturen har det foregått en revolusjon som har som et mål å frata Europa sin egenart – nytt syn på kjønnsroller og familie, den nye sosialantropologien, et globalt lovverk som fratar landene rett til selvbestemmelse, degenerert ungdomskultur, motepress, underholding som propaganderer et bekymringsløst og «fritt» liv, osv. Antiteismen og den nye «menneskerettighetsreligionen» åpnet både for et overfladisk, egoistisk forbrukersamfunn og endret fokuset fra det kollektive til det individuelle.

790px-la_leconUnge mennesker sier i dag at de ikke tror på noe som helst. De klarer ikke å gjøre seg opp en mening om hva en tror er meningen med livet, bortsett fra å samle materielle goder og dette er svært besynderlig. I den «One size fits all»-globale kulturen som blir promotert for ungdom i dag passer hverken religion eller etniske forskjeller inn, så de må fjernes . Det ble sørget for å fjerne segregering på grunn av rase. Nå er etnisk kultur/religion det store målet, når det viser seg at kultur og religion alene forhindrer effektiv integrering og fører til splittelse mellom folkegrupper. Målet til den nye antiteistiske bevegelse er å sekularisere, nøytralisere og på denne måte gjøre det mer inkluderende for innvandrere. I et nyhumanistisk samfunn er det lettere å inkludere minoriteter og viske ut mulighetene til opprør av det opprinnelige europeiske folk.

Etter litt undersøkelse viser det seg at den pro-humanistiske bevegelse er et mektig kamporgan, både godt organisert og innflytelsesrikt. International Humanist and Ethical Union er paraplyorganisasjon for humanistiske, ateistiske, rasjonalistiske og sekulære organisasjoner i verden og har i dag 125 medlemsorganisasjoner. Organisasjonen ble dannet i 1952 av daværende generalsekretær i UNESCO Julian Huxley som president. IHEU har spesialrådgivende status i FN og rådgivende status hos Europarådet og UNICEF og samarbeider med UNESCO. Deres mål er å bygge et verdenssamfunn under ledelse av en global sekular-humansitisk bevegelse. I Europa er European Humanist Federation en koordinator av humanistiske organisasjoner og samarbeider tett med medlemmer i det Europeiske Parlament. Her er Vision for Europe fra 2007 utarbeidet av det Europeiske Parlament i samarbeid med International Humanist and Ethical Union og European Humanist Federation.

IHEUs grunnlegger Julian Huxley (broren til Aldous Huxley, som skrev «Vidunderlige nye verden») var også medlem av interimsstyret i First Humanist Society of New York sammen med Albert Einstein, Thomas Mann og John Dewey. Huxley som utdannet biolog mente at rasene er like og var en ivrig kritiker av bruken av rase som et vitenskaplig konsept. Han foreslo at ordet rase burde erstattes med etnisk gruppe og arbeidet med UNESCO-erklæringen om Rasespørsmålet.
Julian utviklet et nytt begrep transhumanisme i 1957. Tilhengere av transhumanismen fremmer blant annet genmodifikasjon av mennesker, kloning, kunstig intelligens, ønsker å skape sammen med humanistene en ny global amoralsk og vitenskaplig kultur.

Den mest innflytelsesrike humanistiske institusjonen i Norge er Human-Etisk Forbund. Hva står den egentlig for? I norsk Humanistmanifest finner vi blant annet «Humanismes menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring», «Fellesskapet har et ansvar for å legge til rette for at den enkelte skal kunne leve et rikt og meningsfylt liv på egne premisser», «Humanister kjemper for livssynsfrihet, som inkluderer retten til frihet fra religion». Storbritannia fjernet i fjor Blasfemiparagrafen, er det tilfeldig at Norge plutselig ønsker å gjøre det samme kort tid etterpå? Ytringsfriheten og lov til å kritisere islam var den store gulroten for publikum. Det store formålet er imidlertid å sørge for sekulær humanisme som dominerende ideologi i det offentlige, både i Norge og andre europeiske land.

De siste tiden har det vært promotert en antiteistisk kampanje med bussreklamer både i Storbritannia, Spania, Italia, Østerrike, Canada og Finland.
I Stor Britannia var det «British Humanist Association», som sto bak den antiteistiske kampanjen. Etter å ha studert sidene til den britiske organisasjonen blir det tydelig at «retten til frihet fra religion» er hovedkampsaken for humanistene. På sidene til British Humanist Association finner vi blant annet:

Kollektiv kultutøvelse må bekjempes for å få et mer inkluderende samfunn.

En nøytral stat, fri fra det religiøse er mer rettferdig.

Religion anses for å være det store onde, rett etter fattigdom og rusmisbruk.

Religiøst betinget diskriminering av blant annet homoseksuelle må ikke finne sted.

En stor seier for humanistiske organisasjoner var en sekulær, religiøs- og kulturell-nøytral Berlin-erklæringen.

Artikkelen er ikke ment som noen form for fornærmelse mot ateister, agnostikere, og er heller ikke ment som forsvar av en bestemt europeisk religion. Representanter for forskjellige religiøse retninger bør respektere hverandre og de ikke-troendes rett til å leve uten religiøs tvang. Det jeg ønsker å sette fokus på er at høye religiøse ideer er en del av vår europeisk kultur som bekjempes nådeløst i dag og denne aggresjon er en fare for vår europeisk identitet. a_a_graefle_marienprozessionReligionen har spilt en viktig rolle i opprettholdelse av fellesskapet, harmoni og orden i vårt samfunn. Religionene har en viktig plass i europeisk kultur i tradisjon og har vært en del av vår unike europeiske identitet. De kristne retninger i Europa bevarte flere av de gamle hedenske skikkene. Over tid ble flere europeiske førkristne elementer en del av kristendommen, bare at de er omdefinert og i en noe annerledes form. De kulturelle elementene som ikke har noen ting med Bibelen å gjøre er særlig godt bevart i den Romersk-katolske eller Ortodokse kirke (kulten av helgener, kulten av Marie, skikker i forbindelse med høytidene osv.). Vi burde fremheve kulturelle elementer som styrker felles identitet både som nordmenn og europeere. Understreke fellestrekket mellom europeiske religioner i form av fortsatt levende elementer fra et førkristent indoeuropeisk felleskap. Disse finnes fremdeles bevart i folkekulturer i ulike europeiske land. Dette er nødvendig for å hjelpe til å bygge identiteten forankret i egen kulturkrets. Anbefalte bøker som setter fokus på kontinuitet av tradisjonen mellom førkristen og kristen tid er:

“Christianity: The Origins of a Pagan Religion” Philippe Walter

“Pagan Christmas: The Plants, Spirits, and Rituals at the Origins of Yuletide” Christian Rätsch

“The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religious Transformation “ James c. Russell

Altermedia Norge

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: